โครงการประตูระบายน้ำปากพนัง

 

เจ้าของงาน :

กรมชลประทาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

กันยายน 2539-ตุลาคม 2542

ประเภทการให้บริการ :

ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

เขื่อนผันน้ำ ทำนบปิดกั้นลำน้ำเดิม ถนนเข้าโครงการ บันไดปลา และอาคารเกี่ยวข้องอื่น ๆ

Go to top