suvarnabhumi 1เจ้าของงาน :

บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ : 

สมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ :

งานควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทางขับขนานทางขับ Perimeter Taxiway,  งานปรับปรุงคุณภาพดินลานจอดอากาศยานอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 2 (2nd Midfield Satellite Apron), อาคารดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมองค์ประกอบอื่นๆ

ลักษณะงานของที่ปรึกษา :

การควบคุมงานก่อสร้าง

Go to top